• Η κράτηση θεωρείται επιβεβαιωμένη μόνο μετά την κατάθεση της προκαταβολής, η οποία αντιστοιχεί στο 30% της συνολικής αξίας της κράτησης, και η οποία δε μπορεί να είναι μικρότερη της αξίας μιας τουλάχιστον δανυκτέρευσης.
  • Για ακυρώσεις τουλάχιστον 22 ημέρες πριν την άφιξη, δεν θα υπάρξει χρέωση.
  • Για ακυρώσεις 1-21 ημέρες πριν την άφιξη ή αλλαγές αργότερα, θα χρεωθείτε με 30% από συνολική τιμή της κράτησης, δηλαδή με την καταβληθείσα προταβολή
  • Σε περίπτωση μη εμφάνισης, θα χρεωθείτε με 100% από συνολική τιμή της κράτησης.
  • Σε περίπτωση αλλαγή της κράτησης κατά τη διάρκεια της διαμονής θα χρεωθείτε ως αποζημίωση ακύρωσης ποσό ίσο με το 50% του υπολοίπου που αντιστοιχεί στις ημέρεσ που είχατε κάνει κράτηση.

Check In Time
14:00pm

Check Out Time
12:00am


 

Για κρατήσεις κάντε click εδώ

Για ενοικιάσεις αυτοκινήτων κάντε click εδώ